Marca Modelo Potencia(HP) Peso(TON)
KOMATSU WA 250 135 11
CATERPILLAR 938G 160 13
KOMATSU WA 320 166 13.7
KOMATSU WA 380 191 17.9
CATERPILLAR 950H 196 18
CATERPILLAR 962G 211 19
CATERPILLAR 962H 211 19
KOMATSU WA 450 272 22.8
CATERPILLAR 966H 262 23
CATERPILLAR 972G 272 23
KOMATSU WA 470 272 23